(esileht)

P.A.I. on nn kogukondlik maksevahend ehk kohalik raha, mis on võetud kasutusse Paide linnas 1. mail 2010. a.

P.A.I. väljaandjaks on seltsing P.A.I.de Pank.

Õiguslikult on tegemist aga pigem väärtpaberiga, millel on piiratud ringlus (Järvamaa). P.A.I. kohalik “raha” on lepinguline maksevahend, mis on kasutatav ainult siis, kui mõlemad tehingupooled on nõus selle kasutamisega (vastandina eurole kui “seaduslikule maksevahendile”, mille kasutamine on kohustuslik ega eelda tehingupoolte vastavat kokkulepet).

P.A.I. tuleneb nii Paide linna nimest kui põhimõttest, et tegemist on tänuga kogukonna heaks tehtud töö eest (pai).

Alates 2012. aastast on P.A.I. kurss euro suhtes 1:1.

P.A.I.sid on võimalik teenida töötades kogukonna heaks – näiteks Paide kogukonnakeskuses aga ka mistahes muud või mujal vabatahtlikku tööd tehes. Üks töötund = 3 P.A.I.d (sõltumata töö iseloomust).

P.A.I.sid saab praegu kasutada kogukonnakeskuses – näiteks saab osta taaskasutuses ehitusmaterjali (vanad ehituspalgid, uksed, aknad jms), tasudes 50% hinnast P.A.I.des või tasuta meil toimuvate koolitustasude eest või laenutada welosid. Loodame, et P.A.i.de kasutusring aina kasvab.

Alates 2012. aastast on P.A.I.d kasutusel uue kujundusega, nn tavaraha mõõtmetes ning 1, 3, 5 ja 10 nominaalides. P.A.I. joonistuste autor on Leho Rubis, kujunduse valmistas Heli Aade, rahastaja oli Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Rohkem infot sellelt lehelt.

/joonistus: Leho Rubis (Paide kogukonnakeskus)/

Comments
Comment from Lost and Found (2016) - 13. apr 2017 at 10:08

Thanks on your marvelous posting! I ceгtainly enjoyed reading іt, үou will be a ǥreat author.
І wilⅼ maқe cеrtain to bookmark уour blog ɑnd
ᴡill come bacк ⅼater іn life. I ᴡant to encourage continue ʏouг gгeat writing, haѵe a nice
Ԁay!