P.A.I.de PROSPEKT

Vastu võetud ühisuse P.A.I.de Pank poolt 30. aprillil 2010. a

Kogukondliku maksevahendi arendamise ühisus P.A.I.de Pank (asutatud 30. aprilli 2010. a seltsingulepinguga) on otsustanud alates 1. maist 2010. a anda välja Paide kogukondlikku arengut toetava maksevahendi P.A.I. ning koostada käesoleva prospekti, mis sarnaselt väärtpaberituru reeglitega on võtnud eesmärgiks määrata kindlaks ja selgitada peamisi P.A.I.ga seotud küsimusi.
Prospekti eesmärk ei ole lõplikult ja siduvalt reguleerida kõiki P.A.I.ga seotud õiguslikke külgi, vaid anda lihtsas ja arusaadavas keeles ülevaade P.A.I. väljaandmisest ning kasutamisest.

1. Maksevahendi P.A.I. eesmärgiks on elavdada Paide linnas kogukondlikku ettevõtlikkust, st teenuste ja ka kaupade käivet selliselt, et majanduslik ressurss jääks kohalikku kogukonda, rikastaks ja arendaks seda ning tagaks, et sellise ressursi loomise, vahetamise ja säilitamise takistuseks ei saaks rahaliste vahendite puudus.

2. Maksevahendi P.A.I. õiguslikuks sisuks on esitajaväärtpaber (võlaõigusseaduse § 918), toimides sarnaselt kinkekaardile või voucherile.

3. Maksevahendi nimetus on P.A.I., mis viitab seosele Paide linnaga, aga samuti sellele, et tema olemuseks on tänu kogukonnale osutatud teenuste eest. Lühendi lahtimõtestamine lähtub punktis 1 nimetatud eesmärgist ning see võib olla kas Paide Arengu Instrument, Paide Arengu Investeering, Paide Alternatiivsed Investeeringud, Paidet Arendav Isetegevus vms.

4. P.A.I. väljaandjaks on seltsingulepingu alusel (võlaõigusseaduse §-d 580-609) tegutsev füüsiliste isikute organisatsiooniline ja mittetulunduslik ühisus nimetusega P.A.I.de Pank, mis ei ole juriidiline isik. Seltsinguga on õigus liituda igaühel, kes toetab selle tegevust.

5. P.A.I. on P.A.I.de Panga omand, st ühisuse ehk seltsinglaste ühisomand.

6. P.A.I. antakse välja tänuks Paide linnakogukonnale osutatud teenuste eest. Selliseks teenuseks on peamiselt vabatahtlik töö, mis ei ole tehtud tasu eest aga ka linnakogukonna arendamiseks üleantud kaubad, esemed jms (edaspidi siiski nimetatud lühendatult teenused). Teenused võivad olla osutatud mõne Paide linnakogukonna kasuks tegutseva mittetulundliku ühenduse, kohaliku omavalitsuse või isikute grupi, kuid mitte P.A.I.de Panga korraldamisel. P.A.I.de Pank jälgib selliste teenuste osutamist ja otsustab kõrvalseisjana teenuseid osutanud isikule P.A.I. väljaandmise.  P.A.I.de Pank ei ole aga kunagi kohustatud P.A.I.d välja andma.

7. P.A.I.de Pank võib P.A.I.d ka müüa juhul, kui see on  vajalik P.A.I.de väljaandmisega või reklaamiga seotud kulutuste katmiseks.

8. P.A.I. jaoks ei ole kindlaks määratud kindlat kurssi, ent tema kasutamisel lähtutakse tegelikest väärtustest, eriti kogukondliku ühistegevuse väärtustamise põhimõttest, millest tulenevalt leitakse, et üks P.A.I. võrdub ühe vabatahtliku töö tunniga. Kõiki töid hinnatakse sõltumata nende laadist võrdselt.

9. P.A.I. antakse välja paberkandjal 1, 5 ja 10-lises vääringus, st vastavate vääringunumbritega P.A.I.-tähtedena, P.A.I.de Pangal on õigus P.A.Isid anda välja ka muus vormis, näiteks metallmüntidena. Iga P.A.I. pabertäht on allkirjastatud P.A.I.de Panga poolt nimetatud seltsinglas(t)e poolt ning on trükitud Kuma trükikojas taaskasutuses paberile kahepoolsena, millest teist poolt võib soovi korral kasutada sooritatud tehingu ülesmärkimiseks. Sellised kanded aitavad hiljem saada ülevaadet P.A.I.-käibest ning samuti aidata tõkestada P.A.I.de võltsimist. Kannete lahtrite täiskirjutamine ei muuda P.A.I.d kasutamiskõlbmatuks. P.A.I.dega võib arveldada ka eletrooniliselt, kui P.A.I.de Pank on vastava korra kehtestanud ja selle prospekti lisana välja andnud.

10. P.A.I.de Pank võib kahjustunud või kasutamiskõlbmatuks muutunud P.A.I.d välja vahetada, kui tal on selleks võimalusi.

11. Kehtivad on ainult P.A.I.de Panga poolt välja antud ülaltoodud põhimõtteid järgivad P.A.I.-tähed, mille näidised on selle prospekti lahutamatuteks lisadeks (ainult prospekti paberkandjal välja antud versiooni puhul). Kõik muud P.A.I. nime kandvad või seda imiteerida püüdvad analoogsed finantsinstrumendid tuleb lugeda võltsinguteks ning nende kasutamise ja sellest tulenevate tagajärgede eest P.A.I.de Pank ega tema liikmed ei vastuta. Oluline on seejuures ka märkida, et P.A.I. kujundus on kaitstud autoriõigusega.

12. P.A.I.d saab kasutada üksnes Paide linnakogukonna piires selliste teenuste ja kaupade ostmiseks, mille osutajad või müüjad (edaspidi nimetatud lihtsustamise eesmärgil kauplejad) on tunnustanud P.A.I.d. Tunnustamine tähendab, et kaupleja nõustub osutama teenuseid või müüma kaupu kas täielikult või osaliselt P.A.I.de eest lähtuvalt punktis 6 nimetatud P.A.I. vääringust. Tunnustamise kohta väljastab P.A.I.de Pank sellisele kauplejale kleepsu „Kaupleme P.A.I.des“, mille avalik väljapanek teavitab ostjaid P.A.I. kasutamise võimalusest selle kaupleja juures. Samuti võib P.A.I.de Pank kauplejale väljastada vastava kinnituskirja, millega saab iga ostja soovi korral tutvuda (tarbijaõigused).

13. P.A.I.de Pank julgustab P.A.I.sid kasutama ka Paide eraisikute vahelises kauplemises, kus vahetatakse tooteid või teenuseid, mida tavaliselt raha eest on keeruline teha, ehkki P.A.I.de Pank ei sekku sellistesse tehingutesse otseselt. Nii võib näiteks aiasaadusi (õunu) müüa P.A.I.de eest. Samuti saab P.A.I.dega tasuda vabatahtliku töö eest (koristamine, ehitamine, transport jne).  Oluline on, et P.A.I. kasutamisega soodustatakse teenuste ja kaupade käivet Paide linnas või sellega seoses.

14. Seejuures märgib P.A.I.de Pank, et kaupade või teenuste olemasolu P.A.I. kasutamiseks ei ole tagatud, ehkki P.A.I.de Pank tegutseb selle nimel, et P.A.I. võiks olla tõhusaks vahendiks kogukondliku teenuste ja kaupade käibe hoogustamisel. Muuhulgas püütakse korraldada koolitusi, loenguid, õpitube jms, milledes osalemiseks saab kasutada omandatud P.A.I.sid. Seega palub P.A.I.de Pank olla realistlik P.A.I.de maksevõime suhtes ning sellega seotud riskide hindamisel, ent samas optimistlik ja aktiivne selle maksevahendi käibe soodustamisel.

15. P.A.I. kasutamine ei tugine rangele õiguslikule kontrollile, vaid ausat, eetilist ja kogukondlikke huve austavale hoiakule. Seetõttu loodab P.A.I.de Pank P.A.I. heatahtlikule kasutamisele, ehkki jätab endale võimaluse P.A.I.de vääritu kasutamise korral ka konkreetsed P.A.I.tähed tühistada ja tagasi nõuda.

16. Oluline on ka märkida, et kuna P.A.I.d on P.A.I.de Panga omand, siis on P.A.I.de Pangal P.A.I.de väljanõudeõigus näiteks juhul, kui P.A.I.sid on suures ulatuses kokku ostetud ning põhjendamatult nende käivet ja kasutamist välditakse, sest selline tegevus oleks vastuolus P.A.I. eesmärgiga hoogustada kogukondlikku ettevõtlikkust.

17. Mis puutub maksudesse, siis P.A.I.de väljaandmine P.A.I.de Panga poolt ei tekita maksukohustust, kuna tegemist on füüsiliste isikute poolt tehtava kingitusega tööde või teenuste eest, mida ei osutata P.A.I.de Pangale ega tema liikmetele ega P.A.I.de Panga korraldamisel. P.A.I.de edasise käibega seotud maksukohustust selles prospektis ei käsitleta.

18. P.A.I.de Pangal on õigus P.A.I.sid võtta vastu hoiustamiseks ning kasutada neid uuesti käibesse andmisel. Selliselt hoitakse P.A.I.sid käibes, välditakse nende tarbetut kogumist ja mittevajalikku P.A.I. tähtede juurdetrükki.

19. Igasuguse P.A.I.dega seotud teabe saamiseks, sh põhjendatud huvi korral seltsingulepinguga tutvumiseks või liitumisavalduse esitamiseks palume kasutada P.A.I.de Panga kontaktaadressi pank@weissenstein.ee.

20. P.A.I.de prospekt on kehtiv 12 kuud alates 1. maist 2010. a, misjärel see kinnitatakse uuesti kas samal või muudetud/täiendatud kujul kuni järgmiseks 12 kuuks korraga. Kõik selle prospekti muudatused või täiendused 12-kuulise ajavahemiku kestel, samuti teated P.A.I. väljaandamise lõpetamise vms kohta avaldatakse kirjalikult prospekti lisadena.

 

Prospekt .pdf-na

Comments
Comment from Summer - 11. nov 2013 at 16:31

Quality content is the crucial to interest the visitors to visit the web site,
that’s what this website is providing.

Comment from Troy Moloney - 16. märts 2015 at 09:29

Cześć,
bardzo dobre miejsce, napewno chętnie odwiedze Cię tutaj nie raz, bardzo ciekawie piszesz twojego bloga – jest rzeczywiście bardzo dobrzy
Pozdrawiam
Karolina

Comment from Stick - 19. veebr 2017 at 03:15

When I initially commented I appear to have clicked tthe -Notify me when new
comments are added- checkbox and from nnow on each timme a comment is adred I receive four enails with the
exact same comment. There has to be a means youu cann remove me from thjat service?
Many thanks!

Comment from υγιεινη διατροφη για παιδια - 21. veebr 2017 at 07:47

Great blog here! Also ylur web site quite a bit up very fast!
What host are you thhe usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Comment from london hotel accommodation - 22. veebr 2017 at 06:06

El departamento de reservaciones, recibirá solicitudes de tarifas de compañía nuevas, y tendrá laa opción de manejar otras
tarifas menores en caso de resistencia y con el fin dee captfar el negocio, se tomara toda la información de
la compañía y se le pasqra al departamento de ventas para su seguimiento.

Comment from casino party - 7. märts 2017 at 20:58

Hello there, You’ve performed a great job. I’ll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends.
I’m sure they will be benefited from this website.

Comment from sxeseis technical flats - 6. mai 2017 at 18:00

What’s up, yeah this post is really good and I have learned lot of things from it
regarding blogging. thanks.

Comment from billige lommeknive - 19. mai 2018 at 18:47

Becaᥙse the admin of this webnsite iѕ working, no uncertainty
very soon it will be famous, due to its qualіty contents.

Comment from rede social Brasil - 18. juuni 2018 at 05:15

O melhor Facebook

Comment from iAquaLinkeiv - 28. märts 2019 at 10:31

???????,??????????! .

Comment from Blenderxkz - 28. märts 2019 at 11:15

???????,??????????! .

Comment from Humminbirdbba - 28. märts 2019 at 13:15

???????,??????????! .

Comment from amieebern - 18. juuni 2019 at 16:43

Welcome Everyone
Thanks for checking out my academic writing page . My name is Amiee.
I have worked several years in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Amiee Bernard – Jenniferpalmerstudio Corp

Comment from jeaniefn69 - 13. juuli 2019 at 16:02

Hot new pictures each day
http://youngpornhome.hallieberryporn.miyuhot.com/?janelle

gay porn young boys free gay collage porn hardcore finger surprise porn fuck retro teen porn tove redtube hawaian girls porn